Liên hệ
VP1: A1004 Marina Tower, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Khoatran@Swap.vn
Ph: +84 034.333.9041
Hỗ trợ
Support@Swap.vn

CHARM CITY

Thách thức

Dự án đã giai đoạn 3 ít nhận được sự hỗ trợ từ truyền thông & Digital

Nhận được ít tín hiệu truyền thông và Digital từ đơn vị phát triển, điểu này gây ảnh hưởng đến việc khai thác khách hàng từ kênh Digital Marketing.

Các đơn vị sàn liên kết khác cũng đẩy mạnh kênh khai thác Digital dẫn đến giá thầu bị đẩy lên cao, quá trình khai thác khác khó khăn.

kết quả

Các kênh khai thác khách hàng được hạn chế lại vì giá thầu cạnh tranh cao.

Chỉ giữ những kênh khai thác khách hàng có tính ổn định tốt, cạnh tranh ít và có tỷ lệ khách hàng chất lượng tốt nhất.

Tối ưu ngân sách đến mức thấp nhất, tập trung vào chất lượng Lead thay vì số lượng Lead thô.

Mặc dù vẫn đạt chỉ tiêu đặt trong trong việc khai thác khách hàng và tỷ lệ chất lượng khách hàng tiềm năng ổn định nhưng giá thầu cho mỗi khách hàng khá cao.

Do Timline bị rút ngắn dẫn đến thờ gian Testing hạn chế và sự cạnh tranh cao từ nhiều sàn khác.

Tiến độ dự án ( Đã hoàn thành) 0%
0
Lead thô
Được khai thác
0
CPL
Trung bình các kênh
0
Lead chất lượng
Ghi nhận trên CRM
0
Người tiếp cận
Tất cả các kênh

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SWAP Tech sẻ sử dụng Cookie của bạn để tăng trải nghiệm người dùng.