Liên hệ
VP1: A1004 Marina Tower, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Khoatran@Swap.vn
Ph: +84 034.333.9041
Hỗ trợ
Support@Swap.vn

ANDERSON PARK

Thách thức

Xây dựng hình ảnh dự án trên mạng truyền thông & xã hội với ngân sách tối ưu.

Tăng tỷ lệ hiển thị của dự án trên mạng lưới báo lớn qua hệ thống hiển thị Admicro. Đồng thời sử dụng nền tảng Facebook và Youtube thực hiện tiếp thị lại bằng Videos dự án.

Thời gian:  11/01 – 27/01

SWAP đã thực hiện

Tối ưu hoá ngân sách chiến dịch

Sử dụng các công cụ thu thập và phân tích hành vi người dùng. SWAP Tech đã thực hiện tối ưu chiến dịch Anderson Park với ngân sách trung bình, kết hợp lưu trữ tệp khách hàng tiềm năng trong lần chạy thử nghiệm.

THÔNG SỐ TỪ GG ANALYTIC

Liên hệ với SWAP Team để nhận các báo cáo chi tiết hơn

Bạn đang cầm tìm kiếm thêm Case Study để phân tích các dự án tương tự?

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận các Case Study miễn phí và các số liệu cần thiết để phân tích.

Dự án đã kết thúc sớm hơn dự kiến do có sự thay đổi về kế hoạch kinh doanh. Các số liệu và kết quả thu thập cho thấy chiến dịch đang ổn định dần, tỷ lệ chuyển đổi bắt đầu xuất hiện với tần xuất cao hơn, giá thầu đang giảm dần và chiến dịch đang phát huy tính hiệu quả có thể đo lường được. 

Tiến độ dự án (Đã hoàn tất) 0%
0
Triệu
Lượt hiển thị
0
Người dùng mới
Truy cập website dự án
SWAP Tech sẻ sử dụng Cookie của bạn để tăng trải nghiệm người dùng.